• Søk i dette nettstedet
  • hjem-Ampux AS
  • Kontakt-Ampux AS
  • Sitemap-Ampux AS
Ampux

Velkommen til Ampux AS

Velkommen også til vår nye webside som gir bedre oversikt, bedre informasjon om de enkelte produkter samt forenklet kommunikasjon ved forespørsler og salg. Som billedfeltet over indikerer, er produkter og tjenester for helsevesenet det viktigste innsatsfeltet, men tilbud til andre virksomhetsområder vil komme i økende grad fremover.

De fleste produktene er egenutviklede og laget med henblikk på å skape orden, oversikt og forenkling av forskjellige hverdagsoppgaver. Vårt motto er derfor: For ordens skyld. I tillegg oppnås at oppgavene også kan utføres raskere, mer økonomisk og med større grad av sikkerhet. Enkelte agenturer er dessuten etablert for produkter med tilsvarende kvaliteter. Det pågår en kontinuerlig produktutvikling for et økende antall anvendelsesområder. I tillegg kan det tilbys «skreddersydde» løsninger for spesielle behov. Undersøk våre produktoversikter, tenk kreativt og la oss hjelpe til med en løsning for dine problemer.

Ampux as – for orden skyld


 

123movies